Yayınlar
 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

A1. Arslan, M., Şimşek, O. ve Subaşı, S., “Effects of Formwork Surface Materials on Concrete Lateral Pressure”, Construction and Building Materials, 19, 319-325 (2005). (Science Citation Index)

A2.  Arslan, M., Subaşı, S. ve Durmuş, G., “The Effects of Various Formwork Surfaces on The Corrosion Performance of Reinforcing Steel in Concrete”, Materials and Corrosion, 61 (1), 34-42, 2010. (Science Citation Index)

A3. Subaşı, S.,The Effects of Using Fly Ash on High Strength Lightweight Concrete Produced With Expanded Clay Aggregate”, Scientific Research and Essays, 4(4), 275-288 (2009). (Science Citation Index)

A4. Subaşı, S.,Prediction of Mechanical Properties of Cement Containing Class C Fly Ash by Using Artificial Neural Network and Regression Technique”, Scientific Research and Essays, 4(4), 289-297 (2009). (Science Citation Index)

A5. Arslan, M., Subaşı S. ve Altuntaş, C., “Mechanical Properties of Joints At The Wooden Window Casement”,  Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 21(2), 265-273 (2006). (Engineering Index)

A6. Subaşı, S. ve Çullu, M., “Investigation of Adequacy of Steel Bars, Produced From Iron Ore And Scraped Stell, For Concrete”,  Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 21(4), 621-629 (2006). (Engineering Index)

A7. Arslan, M. ve Subaşı, S., “The Effects of Controlled-Permeable Formworks on The Surface Hardness of The Concrete”, Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 23(4), 885-894 (2008). (Science Citation Index-Expanded)

A8. Subaşı, S. ve Arslan, M., “The Effects of Formwork Surface Properties on Concrete Carbonation”, Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 23(4), 913-921 (2008). (Science Citation Index-Expanded)

A9. Gürleyen, L., Subaşı, S., “The Compulsions Which The Hard Tree Materials Show Against To The Cutters and Machine in Planning Process”, Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 24(2), 209-219, 2009. (Science Citation Index-Expanded)

A10. Subaşı, S., “Production of Structural Lightweight Concrete With Expanded Clay Aggregate”, Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 24(3), 559-567, 2009. (Science Citation Index-Expanded)

A11. Subaşı, S., “The Effects of Using Permeable Formwork on Concrete Maturity”, Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 24(4), 725-734, 2009. (Science Citation Index-Expanded)

A12. Subaşı S., Emiroglu, M. and Kocak, Y.,  Effects of Use of Fly Ash on The Bond Strength In The Expanded Clay Aggregate Lightweight Concrete , Cement Wapno Beton, 1-13, 2012 (1). (Science Citation Index)

A13. Subaşı, S., Beycioğlu, A., Sancak, E. and Şahin, İ., Rule-Based Mamdani Type Fuzzy Logic Model For The Prediction Of Compressive Strength Of Silica Fume Included Concrete Using Non-Destructive Test Results, Neural Computing and Applications, DOI: 10.1007/s00521-012-0879-4, 2012. (Science Citation Index)

A14. Beycioglu, A., Emiroglu, M., Kocak, Y., Subaşı, S., Analyzing the compressive strength of clinker mortars using approximate reasoning approaches - ANN vs MLR, Computers and Concrete, 15 (1), 89-101, 2015. (Science Citation Index)

A15.   Eren, Ş., Poyraz, B., Gökçe, N., Şamandar, A., Aykanat, B., & Subaşı, S. (2018), Investigation of the initiator effect on mechanical, thermal and chemical properties of polyesters used composite material production, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 33(4), 1383-1396.

A16.  Serkan Subaşı, Hakan Öztürk, Mehmet Emiroğlu, Utilizing of waste ceramic powders as filler material in self-consolidating concrete,  Construction and Building Materials, Volume 149, 2017, Pages 567-574, ISSN 0950-0618, https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.05.180.

A17. Gokce, N., Yilmazer, U., & Subasi, S. (2019). Effect of fiber and resin types on mechanical properties of fiber-reinforced composite pipe. Emerging Materials Research, 8(3), 452-458.

A 18. Arslan, M. E., Aykanat, B., Subaşı, S., & Maraşlı, M. (2021). Cyclic behavior of autoclaved aerated concrete block infill walls strengthened by basalt and glass fiber compositesEngineering Structures240, 112431.

 
 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 
B1. Arslan, M. ve Subaşı, S., “Kalıp Teknolojilerindeki Gelişmelerin Betonarme Elemanların Dayanıklılığına Etkileri”, 3rd International Advanced Technologies Symposium, 4, 355-370, Ankara/Türkiye, 2003.

B2. Durmuş,G., Arslan, M. ve Subaşı, S., “Betonarme Perde Kalıpların Bilgisayar Ortamında Tasarımı”, 3rd International Advanced Technologies Symposium, 4, 328-341, Ankara/Türkiye, 2003.

B3. Subaşı S., Şimşek O. ve Sancak, E., “Vakum Uygulanan Betonlarda Yoğunluğun Radyoaktif Yöntemle Tayini”, 4th International Advanced Technologies Symposium, 1163-1169, Konya / Türkiye, 2005.

B4. Sancak E., Şimşek O. ve Subaşı, S., “Türkiye Konut Üretiminde Bimsbeton”, 4th International Advanced Technologies Symposium, 1063-1068, Konya / Türkiye, 2005.

B5. Özgan E., Gökdemir A., Subaşı S. ve Yıldız K., “Düşük Poroziteli Zeminlerde Microcem 900 H Çimento Enjeksiyonu Uygulaması”, Uluslararası Kocaeli Deprem 2007 Sempozyumu, 178, Kocaeli, 2007.

B6. Özgan E., Uzunoğlu M.M. ve Subaşı S., “Okul Binalarında Büyük Onarım Maliyetlerinin İncelenmesi ve Maliyet Tahmini” Uluslararası Kocaeli Deprem 2007 Sempozyumu, 147, Kocaeli, 2007.

B7. Subaşı S., Özgan E., Uzunoğlu M.M., Çullu, M. ve Tekin, İ., “Kendiliğinden Yerleşen Betonlarda Çelik ve Polipropilen Lif Kullanımının Akışkanlık Parametreleri ve Basınç Dayanımına Etkisi”, Uluslararası Hazır Beton Kongresi, 331-344, İstanbul/Türkiye, 2008.

B8. Subaşı S., Kap, T. ve Beycioğlu A., Çullu M., “Uçucu Kül Katkı Miktarının Beton İşlenebilirliği ve Sertleşme Sürelerine Olan Etkisi", Uluslararası Hazır Beton Kongresi, 438-448, İstanbul/Türkiye, 2008.

B9. Çullu, M., Bolat, H., Subaşı S. ve Tekin, İ., “Yatağan ve Soma Termik Santralleri Uçucu Küllerinin Çimento Genleşmesine ve Mekanik Özelliklerine Etkisi”, Uluslararası Hazır Beton Kongresi, 428-438, İstanbul/Türkiye, 2008.

B10. Subaşı, S., “Geçirgen Kalıp Kullanımının Beton Yüzey Kusurlarına Etkileri”, 5. Uluslar arası İleri Teknolojiler Sempozyumu (İATS’09), 2117-2124, 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye.

B11. Subaşı, S., Beycioğlu, A., “Vibrasyon Süresine ve Birim Ağırlığa Bağlı Olarak Beton Basınç Dayanımının Farklı Yöntemlerle Tahmin Edilmesi”, 5. Uluslar arası İleri Teknolojiler Sempozyumu (İATS’09), 2112-2116, 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye.

B12. Subaşı, S., Beycioğlu, A., Çullu, M., “Yüksek Kalsiyumlu Uçucu Küllerin Çimento Numunelerinde Meydana Getirdiği Genleşme Miktarlarının Tahmin Edilmesine Yönelik Alternatif Yaklaşımlar”, 5. Uluslar arası İleri Teknolojiler Sempozyumu (İATS’09), 2258-2264, 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye.

B13. Subaşı, S., Beycioğlu, A., Emiroğlu, M., “Mineral Katkı İçeren Betonların Sertleşme Sürelerinin Belirlenmesinde Yapay Zekâ Yaklaşımı”, 5. Uluslar arası İleri Teknolojiler Sempozyumu (İATS’09), 2231-2235, 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye.

B14. Can, Ö., Durmuş, G., Subaşı, S.,Yıldız, K., Arslan, M., “Lif Katkılı Betonların Aşınma Direnci Üzerindeki Etkileri ”, 5. Uluslar arası İleri Teknolojiler Sempozyumu (İATS’09), 2125-2128, 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye. 

B15. Subaşı, S.,  İşbilir, B., Ercan, İ. , "Effect Of High Temperature On Mechanical Properties Of The Substitution Of Cement Samples With Fly Ash", International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), 149-154, 26-28 May 2010, Ankara, Turkey.

B16. Subaşı, S., Koçak, Y.,  Emiroğlu, M., "The Types And Amounts Of Fly Ash Effect Of Cement, Mechanical Properties", International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), 86-90, 26-28 May 2010, Ankara, Turkey.

B17. İşbilir, B., Subaşı, S.,  Ercan, İ. , "Effect Of Rice Husk Ash On Concrete Durability", International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), 76-81, 26-28 May 2010,  Ankara, Turkey.

B18. Emiroğlu, M., Koçak, Y., Subaşı, S., Effects of Blast Furnace Slag on Physical and Mechanical Properties of Concrete, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey

B19. Şamandar, A., Sivrikaya Şerifoğlu, F., Polat, H., Özgan, E., Subaşı, S., Şafak, İ.T., Üniversite Yerel Yönetim Sanayi Toplum Işbirliğiyle Meslek Yüksekokullari Kurulmasina Ilişkin Bir Model, Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, 27-29 Mayıs 2011, İstanbul, Türkiye.

B20. Ateş, A., Uğur, L.O., Subaşı, S. Koçak, Y., " Protection of Historical Heritage From The Point Of Sustainable Environment and The Sample of Caca Bey Madrasa In Kirşehir District", 177-189, 1st International Conference on Architecture & Urban Design, Proceedings 19-21 April 2012, Albanian.

B21.Koçak, Y., Subaşı, S. Yaman, Y., Uğur, L.O., Ateş, A., " The Effect of the Rate of Waste Tire Powder Substitution on the Physical and Mechanical Properties of CEM II Cement", 1235-1241, 1st International Conference on Architecture & Urban Design, Proceedings 19-21 April 2012, Albanian.

B22. Uğur, L.O., Ateş, A., Subaşı, S. Koçak, Y.,  "A Visionary Approach Study about the Member Construction Firms of Turkish Contractors Association (TCA)",  1263-1277, 1st International Conference on Architecture & Urban Design, Proceedings 19-21 April 2012, Albanian.

B23. Subaşı, S. H. Öztürk & M. Emiroğlu, "Effects of waste ceramic powders on the bond strength of self-compacting concrete", Bond in Concrete 2012: Bond, Anchorage, Detailing, Fourth International Symposium, University of Brescia, Brescia, Italy –June 17th-20th, 2012.

B24. S.Subaşı, Ö.Güner, A.Subaşı and Ş.Eren, "Utilization Availability and Performance Evaluation of Laminated Wood Beams as Structural Bearers in Construction Sector", 7th International Advanced Technologies Symposium (IATS’13), 10 October- 1 November 2013, İstanbul, Turkey.

B25. H. Yılmaz Aruntaş, Ahmet Beycioğlu, Serkan Subaşı, " New Generation Fiber Reinforced Polymer Bars for Concrete Reinforcement", 7th International Advanced Technologies Symposium (IATS’13), 10 October- 1 November 2013, İstanbul, Turkey.

B26. Serkan SUBAŞI, Mehmet EMİROĞLU, Ahmet BEYCİOĞLU, Bekir ÇOMAK, Volkan ÖZDAL, Enis BİLİM, Muhammed MARAŞLI, "Farklı Agrega Mineralojisi ve Tane Dağılım Optimizasyonlarının Kendiliğinden Yerleşen GRC Betonların Mekanik Özelliklerine Etkisi", ISTEC 2014 International Science and Technology Conference (ISTEC), December 18-20, 2014 Doha, Qatar. 

B27. Serkan SUBAŞI, Mehmet EMİROĞLU, Ahmet BEYCİOĞLU, Bekir ÇOMAK, "Çimento Bağlayıcılı Odun Lifli Kompozitlerde Mikronize Kalsit Kullanımının Fiziksel Özellikler Ve Yüzey Performansına Etkisi", ISTEC 2014 International Science and Technology Conference (ISTEC), December 18-20, 2014 Doha, Qatar.

B28. Kaya, D., Subaşı, S.ve Subaşı, A. Effect of Resin and Glass Fiber Type on the Internal Pressure Resistance of Filament Wound Composite Pipes, 3rd International Symposium On Innovative Technologies In Engineering And Science, Universidad Politécnica de Valencia, Valencia–Spain, 2384-2393, 3-5 June 2015. 

B29. Poyraz Bayram, Tozluoğlu Ayhan, Büyüksarı Ümit, Subaşı Serkan, Eren Şevki (2018). Compact Properties of Nanofibrillated Cellulose Reinforced Polyester Composites. 7. Polimer bilim ve teknoloji kongresi, 253 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4385108) 

B30. Beycioğlu Ahmet, Gökçe Neslihan,Yılmaz Eda, Subaşı Serkan (2017). Comparison of Physical Properties and Tensile Strength of Different Terephthalic Unsaturated Polyester Resins. IMCOFE 2017 / ROME, 3, 369-373. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3858318) 

B31. Subaşı Serkan, Eren Şevki, Poyraz Bayram, Gökçe Neslihan, Aykanat Batuhan (2017). Initiator Effect On Chemical, Thermal and Mechanical Properties of Polyester Based Composites. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3859785) 

B32. Subaşı Serkan, Poyraz Bayram, Eren Şevki, Gökçe Neslihan, Aykanat Batuhan (2017). Initiator Effect On Chemical, Thermal And Mechanical Properties Of Polyester Based Composites. 2. International Conference On Civil And Environmental Engineering (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4287734) 

B33. Subaşı Serkan, Eren Şevki, Şamandar Ayhan (2016). Kürleştirici Miktarının Kompozit Malzeme Üretiminde Kullanılan Farklı Polyester Reçinelerinin Mekanik Ve Fiziksel Özelliklerine Etkisi. International Science and Technology Conference (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3343439) 

B34. Subaşı Serkan, Çetin Volkan, Şamandar Ayhan (2016). Kompozit panellerde ctp levha ve çekirdek kalınlığının mekanik özelliklere etkisi. International Science and Technology Conference (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3343467) 

B35. Beycioğlu Ahmet, Gültekin Adil, Şamandar Ayhan, Aruntaş Hüseyin Yılmaz, Subaşı Serkan (2016). Mikronize Kalsit Ve Puzolan İçeren Kendiliğinden Yerleşen Betonlarda Basınç Dayanımı Tahmini. International Science and Technology Conference (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3343490) 

B36. ARSLAN MEHMET EMİN, Ayyıldız Mehmet Ali, SUBAŞI SERKAN, Maraşlı Muhammed (2019). Investigation of Cyclic Behavior of Infill Walls Strengthened with Glass (GRC) and Basalt (BRC) Fiber Reinforced Concrete. VI. INTERNATIONAL EARTHQUAKE SYMPOSIUM 2019 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6431649) 

B37. İŞBİLİR BETÜL, SUBAŞI SERKAN (2018). Polyester Matrisli Kompozitlerde Uçucu Külün Dolgu Olarak Kullanlabilirliği ve Kompozit Malzeme Özelliklerine Etkisi. 1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials (ISLAC’18) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6792304) 

B38. İşbilir K.B., Subaşı, S., Seis, M., “Mikronize Kolemanitin Çimento Harçlarında Mekanik Ve Fiziksel Özelliklere Etkisi”, 4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, ISBN: 978-625-7341-00-4, 158-170, 22-24 Ocak 2021. 

B39. Seis, M., Subaşı, S., İşbilir K.B., Maraşlı, M. “Karbon Nanotüplerin Ultra Yüksek Performanslı Betonların Mekanik ve Fiziksel Özelliklerine Etkileri”, 4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, ISBN: 978-625-7341-00-4, 148-157, 22-24 Ocak 2021.

B40.Seis Muhammet, Dehghanpour Heydar, SUBAŞI SERKAN, Maraşlı Muhammed, Effects of SWCNTs Dispersed By Different Methods On UHPC Properties, 6nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia, 26-28 Nocember 2021.

B41.Seis Muhammet, SUBAŞI SERKAN, Dehghanpour Heydar, Maraşlı Muhammed, Effect of Superplasticizer Dosage On UHPCs Containing Different Ratios Of SWCNT, 6nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia, 26-28 Nocember 2021.

B42.S.Subaşı, S. Güntepe, M.Maraşlı, V. Özdal, Effect of SWCNT Usage on Color Change in Glass Fiber Reinforced (GRC) Concretes, IX. International Advanced Technologies Symposium, 27-28 November, 2021, Elazığ, Turkey.

B43.M. Seis, K. Dikmen, S. Subaşı, V. Özdal, M. Maraşlı, Ultra Early Strength Concretes, IX. International Advanced Technologies Symposium, 27-28 November, 2021, Elazığ, Turkey.

 
 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

D1. Kırgız, S., Subaşı, S. ve Durmuş, G., “Kırşehir-Demirli Yöresi Mermerlerinin Bazı Teknolojik Özellikleri”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 16(4), 825-838 (2003).

D2. Mendeş, M., Subaşı, S., Başpınar, E., “Bilimsel Çalışmalarda P-Değerinin Rapor Edilmesi”, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 11 (4), 359-363 (2005).

D3. Subaşı, S. ve Emiroğlu, M., “Lif Kullanılan Kendiliğinden Yerleşen Betonlarda İşlenebilirlik ve Basınç Dayanımı Arasındaki İlişki Analizi", Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 20 (3), 527-539 (2008).

D4. Subaşı, S., “Vakumlu Betonlarda Farklı Derinliklerdeki Beton Yoğunluğunun Alternatif Yöntemler İle Tahmin Edilmesi”, Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, 4(2), 53-61 (2008).

D5. Subaşı, S. ve Beycioğlu, A.,  “Farklı Tahmin Yöntemleri Kullanılarak Kırmataş Kalker Agregalı Betonların Basınç Dayanımının Belirlenmesi”, e-Journal of New World Sciences Academy Technological Applied Sciences, 3(4), 580-589 (2008).

D6. Subaşı, S., “The Effects of Accelerator and Retarder Chemical Admixtures on Concrete Setting Time”, Technology, 12(1), 1-11 (2009).

D7. Subaşı, S.,  Kap, T.,Genleştirilmiş Kil Agregalı Hafif Betonun Yapı Davranışı ve Kaba Yapı Maliyetine Etkisi”, e-Journal of New World Sciences Academy Technological Applied Sciences, 4(1), 48-54 (2009).

D8. Subaşı, S., “Portland Kompoze Çimentolu Betonlarda Uçucu Kül İkamesinin Donma-Çözülme Dayanımına Olan Etkisi”, e-Journal of New World Sciences Academy Technological Applied Sciences, 4(2), 67-76 (2009).

D9. Subaşı, S., Beycioğlu, A., ve Emiroğlu, M., “ Beton Mekanik Özelliklerinin Taze Beton Özelliklerinden Yararlanılarak Yapay Sinir Ağları İle Tahmini”, Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt:XXII, Sayı:3, 147-155, 2009. (BMYS'2008 Sempozyumundan Dergide Basılmak Üzere Seçilen Yayın)

D10. Subaşı, S., Beycioğlu, A., ve Emiroğlu, M., “ Genleştirilmiş Kil Agregalı Hafif Betonlarda Bulanık Mantık Yöntemiyle Yarmada Çekme Dayanımı Tahmin Modeli Geliştirilmesi”, Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt:XXII, Sayı:3, 157-166, 2009. (BMYS'2008 Sempozyumundan Dergide Basılmak Üzere Seçilen Yayın)

D11. Subaşı, S., Beycioğlu, A.  ve Çullu, M., “Bulanık Mantık ve İstatistiksel Analiz Yöntemleri İle Revibrasyon Uygulanmış Betonlarda Basınç Dayanımı Tahmini”, SDU International Journal of Technologic Sciences, Vol. 2, No 3, 46-52,  2010

D12. Subaşı, S., Şahin, İ., ve Çomak, B., “Tahribatsız Test Sonuçları Kullanılarak Uçucu Kül İkameli Betonlarda Basınç Dayanımının ANFIS İle Tahmini”, SDU International Journal of Technologic Sciences, Vol. 2, No 3, 9-16,  2010.

D13. Subaşı, S., Koçak, Y.,  Beycioğlu, A.,  "Uçucu Kül Katkılı Betonlarda Vibrasyon Süresinin Betonun Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi", Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı 22, 109-122, 2010.

D14. Subaşı, S., Çullu, M., Bolat, H., Emiroğlu, M., Erdal, M., "Uçucu Kül İkameli Betonların Mühendislik Özelliklerinin Tahribatsız Test Yöntemleri İle Belirlenmesi", e-Journal of New World Sciences Academy ENGINEERING SCIENCES, 5(3), 494-506, 2010.

D15. Subaşı, S., Beycioğlu, A.  ve Çomak, B.,  "Puzolan Katkısının Beton Karbonatlaşma Derinliğine Etkisi", Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 24, 117-128, 2011.

D16. Subaşı, S., Şahin, İ.,  ve Çomak, B., “Beton Kabuğu Fiziksel Özelliklerinden Yararlanılarak Bulanık Mantık İle Basınç Dayanımının Belirlenmesi”, Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt: 6, No: 1, 38-45, 2010.

D17. Bolat, H., Subaşı, S., Çullu, M., Akkaya, U., “Beton Yolları Bekleyen Tehlikeler”,Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt: 6, No: 1, 30-37, 2010.

D18. Çullu, M., Bolat, H., Subaşı, S., “Concrete Cancer-Alkali Silica Reaction”, e-Journal of New World Sciences Academy ENGINEERING SCIENCES, 5(3), 526-540, 2010.

D19. Subaşı, S.,  İşbilir, B., Ercan, İ., "Effect Of High Temperature On Mechanical Properties Of The Substitution Of Cement Samples With Fly Ash", Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Politeknik Dergisi, Cilt:14 Sayı: 2 s. 141-148, 2011.(International Sustainable Buildings Symposium (ISBS)’de sunulan ve Dergide basılmak üzere seçilen Makale)

D20. Arslan, M., Durmuş, G., Subaşı, S., Can, Ö., Yıldız, K., "Beton Yol Kaplamalarında Vakum Uygulaması Üzerine Bir Çalışma", TÜBAV Bilim Dergisi, 3 (3), 215-223, 2010.

D21. Koçak, Y., Subaşı, S. Emiroğlu, M., “Uçucu Külün Betonun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi”, Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 7, No: 1, (14-27), 2011.

D22. Tekin, İ., Bolat, H., Çullu, M., Subaşı, S. “Çimentolu Sistemlerde Porozite Analizi”, Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt: 7, No: 2, 2011 (31-39).

D23. Subaşı, S. , Koçak, Y., Emiroğlu, M., “The Effect of Type and Amount of Fly Ash on the Mechanical Properties of Cement”, Cilt:14 Sayı: 2 s. 155-161, 2011. (International Sustainable Buildings Symposium (ISBS)’de sunulan ve Dergide basılmak üzere seçilen Makale)

D24. Güler, C., Subaşı, S., “Karbon ve Cam Lifi ile Güçlendirilmiş Lamine Sarıçam (Pinus sylvestris L.)”, KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, Özel Sayı, 78-82, 2012.(I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumunda sunulan ve Dergide basılmak üzere seçilen Makale)

D25. S.Subaşı , Ş. Eren, A. Subaşı, Ö.Güner., The production of glass fiber reinforced polymer pipes, application areas in the sector and performance evaluation, El-Cezerî Journal of Science and Engineering, Cilt 1, No:3 (1-18), 2014. 

D26.Sürücü, A.M., S.Subaşı, Nanomateryallerin Kompozit Malzemelerin Radyasyon Zırhlama Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi, El-Cezerî Journal of Science and Engineering, Vol: 8, No: 1, 2021 (182-194),  DOI:10.31202/ecjse.812372

D27. Gökçe, N., Eren, Ş., Subaşı, S.Investigation of tensile properties of hybrid polymer matrix and glass fiber reinforced polymer composites”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım Ve Teknoloji Dergisi, 8(4): 872-883 (2020).

D28. Bayram Poyraz , Şevki Eren, Serkan Subaşı, Filler Type and Particle Distribution Effect on Some Properties of Polymer Composites, Celal Bayar Univ. J. Sci. 17 (2021) 79–89. https://doi.org/10.18466/cbayarfbe.787883.

D29. Şevki EREN EREN, Serkan SUBAŞI; (2021), Effect of The Filler Type and Particle Distribution Changes on Polyester Matrix Composites. Sakarya University Journal of Science, 25(4), 1009-1019, DOI: 10.16984/saufenbilder.781256.

D30. Eren, Ş. , Çağlar, Ö. , Gökçe, N. , Subaşı, A. & Subaşı, S. (2021). Effect of grain distribution on resin consumption and mechanical performance of GRP pipes . Sakarya University Journal of Science 25(5), 1136-1147, 2021, DOI: 10.16984/saufenbilder.878809

D31. Muhammed Marasli, Serkan Subasi, Heydar Dehghanpour, Volkan Ozdal, Beni Kohen, Experimental Investigation of Pull-Out and Shear Behavior of Lifting Sockets in Precast UHPC Panels, ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi, e-ISSN: 2667-7814,  2021, Sayı 3(2): 82-93,

D32. SÜRÜCÜ, Ali Murat, and Serkan SUBAŞI. "Nanomateryallerin Kompozit Malzemelerin Radyasyon Zırhlama Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi." El-Cezeri Journal of Science and Engineering 8.1: 182-194.

 

 
 
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 
E1. Özgan, E., Subaşı, S., "Transit trafikle yerel trafiğin çakıştığı kavşakların trafik kazalarındaki yeri ve önemi, örnek uygulama", Trafik ve Yol Güvenliği 4.Ulusal Kongresi,  Ankara, 2007.

E2. Durmuş, G., Subaşı, S., "Betonarme Kalıp Maliyetinin Bilgisayar Ortamında Tasarımı", UMES 2007 (Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu), Cilt:2, 619-624, Kocaeli, 2007.

E3. Çullu, M., Subaşı, S., Yıldız, K., "Uçucu Kül İçerisindeki CaO ve MgO’in Çimento Genleşmesine ve Mekanik Özelliklerine Etkisi", UMES 2007 (Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu), Cilt:2, 642-646, Kocaeli, 2007.

E4. Yıldız, K., Subaşı, S., Çullu, M., "Suda Bekletme Sürelerinin Seramik Duvar Karolarının Yapışma Mukavemetine Etkisi", UMES 2007 (Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu), Cilt:2, 629-633, Kocaeli, 2007.

E5. Subaşı S., Beycioğlu A., Emiroğlu, M., "Hafif Betonlarda Donatı Aderansı Dayanımının Bulanık Mantık Yöntemiyle Modellenmesi", ASYU 2008 (Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu),38-42, Isparta, 2008.

E6. Beycioğlu, A., Başyiğit, C., Subaşı, S., "Endüstriyel Atıkların İnşaat Sektöründe Kullanımı İle Geri Kazanılması ve Çevresel Etkilerinin Azaltılması", Çevre Sorunları Sempozyumu, 1386-1394, Kocaeli, 2008.

E7. Subaşı, S., Beycioğlu A., Emiroğlu, M., “Genleştirilmiş Kil Agregalı Hafif Betonlarda Bulanık Mantık Yöntemiyle Yarmada Çekme Dayanımı Tahmin Modeli Geliştirilmesi”, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu-BMYS'2008, 265-273, Eskişehir, 2008.

E8. Subaşı, S., Beycioğlu A., Emiroğlu, M.,Beton Mekanik Özelliklerinin Taze Beton Özelliklerinden Yararlanılarak Yapay Sinir Ağları İle Tahmini”, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu-BMYS'2008, 1001-1009, Eskişehir, 2008.

E9. Subaşı, S., Kap, T., Beycioğlu A., Emiroğlu, M., ,”Hafif Betonlarda Basınç Dayanımlarının Tahmin Edilmesinde Kullanılan Farklı Tahmin Metotlarının Karşılaştırılması”, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu-BMYS'2008, 1053-1063, Eskişehir, 2008.

E10. Beycioğlu, A., Doğan, D., Çakır, C., Subaşı, S., Başyiğit, C., “Silis Dumanının Beton Teknolojisinde Kullanımı”, MYO-OS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu, Sayfa 1-10, 21-22 Ekim, DÜZCE, 2010.

E11. Güler, C., Subaşı, S., “Karbon ve Cam Yünü İle Güçlendirilmiş Lamine Sarıçam (Pinus sylvestris L.)”,  I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu,  539-543, 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş, Türkiye.

E12. Özdal, V., Bilim, E., Subaşı, S.,"Cam Elyaf Takviyeli Betonlarda Lif Yoğunluğunun İncelenmesi", II. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu 07-09 Kasım 2013, İzmir, Türkiye.

E13. Bilim, E., Özdal, V., Maraşlı, M., Subaşı, S., "Hibrit Lif Katkısının Betonun Basınç Ve Çekme Dayanımı Üzerindeki Etkileri", II. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu 07-09 Kasım 2013, İzmir, Türkiye.

E14. Bilim, E., Özdal, V., Maraşlı, M., Subaşı, S., "Karma Puzolan Kullanılarak Üretilen GRC Betonun Mekanik Özellikleri", II. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu 07-09 Kasım 2013, İzmir, Türkiye.

E15. Beycioğlu, A., Subaşı, S., Benli Yıldız, N., Yiğit, B., Aydın, M., Güngör, M.F., “Kendiliğinden Yerleşen Beton Teknolojisi ve Geleneksel Betonla Karşılaştırılması” Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu. 13-15 Haziran 2012. Ürgüp-Nevşehir.

E16. Benli Yıldız, N. Beycioğlu, A. Subaşı S.,”Bina Sertifikalama Sistemlerinde (LEED ve BREEAM) Yeşil Yapı Malzemesi Seçimi ve Puanlaması” Sürdürülebilir Yapı Tasarımı Ulusal Konferansı, 12 – 13 Kasım 2012. İzmir Yaşar Üniversitesi, Bornova-İzmir

E17. Serkan Subaşı, Özcan Çağlar, Alperen Eroğlu, “Termik Santral Soğutma Suyu Hattlarında Dn4000 Polimer Matrisli Kompozit Boruların Kullanımı Ve Deniz Altına Döşenmesi”, 8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu  (7-8-9 KASIM 2014), İstanbul.

E18. Özlem Şallı Bideci, Alper Bideci, Hasan Yıldırım, Sabit Oymael, Serkan Subaşı, “Kolemanit Kaplı Pomza Agregalarla Üretilen Hafif Betonlarda Klorür Geçirimliliği”, İMO 9.Ulusal Beton Kongresi, Antalya, 16-18 Nisan 2015.

E19. Alper Bideci, Özlem Şallı Bideci, Hasan Yıldırım, Sabit Oymael, Serkan Subaşı, “Pomza Agregasına Polimer Kaplamasının Hafif Betonun Mühendislik Özelliklerine Etkisi”, İMO 9.Ulusal Beton Kongresi, Antalya, 16-18 Nisan 2015.
 
 
F. Diğer Yayınlar
 

F1. Arslan, M., Subaşı, S. ve Durmuş, G., “Kalıp Yüzeylerinin Beton Kabuğunun Kapileritesi ve Dona Dayanıklılığı Üzerine Etkileri”, Hazır Beton Dergisi, 50, 60-66 (2002).

F2. Subaşı, S.,Betonarme Kalıp Uygulamalarından Kaynaklanan Beton Yüzey Kusurları ve Çözüm Önerileri”, Dizayn Konstrüksiyon Dergisi, 278, 84-89 (2009).

F3. Muhammed MARAŞLI, Serkan SUBAŞI, "Fibrobeton-Düzce Üniversitesi İşbirliği Uygulama Örneği", ÜSİMP 2013 VI. ULUSAL KONGRESİ, “ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN TOPLUMSAL YARARI”, 9-10 MAYIS 2013, DÜZCE.