Bilimsel Projeler
 
 
Yürütücülüğünü Yaptığı Projeler
 
 • Farklı Kalıp Yüzeyleriyle Hazırlanmış ve CFRP ile Güçlendirilmiş Dikdörtgen Kesitli Kirişlerin Davranışlarının Belirlenmesi, Düzce Üniversitesi BAP Projesi, 2008.03.05.013, Proje Yürütücüsü, 2011.

 • Kendiliğinden Yerleşen Beton Kullanılan Perde Duvar Kalıplarında, Farklı Kalıp Yüzeyi ve Donatı Miktarının Taze Beton Yanal Basıncı Üzerine Etkileri, Düzce Üniversitesi BAP Projesi, Düzce Üniversitesi BAP Projesi, Proje Yürütücüsü, 2013.

 • Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Tezleri Projesi, SAN-TEZ 1285.STZ.2012-1 nolu proje, Proje Yürütücüsü, 2012-2015.

 • Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Tezleri Projesi, SAN-TEZ 1346.STZ.2012-1 nolu proje, Proje Yürütücüsü, 2012-2015. 

 • TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Projesi, “Yüksek Performanslı Polimer Kompozit Boru Üretiminin Araştırılması” Poje No: 5140058, Proje Yürütücüsü, (Süperlit Boru San. A.Ş.- Düzce Üniversitesi), 2015-2018.

 
 
Araştırmacı Olarak Çalıştığı Projeler
 
 
 
Kalkınma Ajansı Projeleri
 
 • Güdümlü Proje Desteği,"Düzce Üniversitesi Tasarım-Prototipleme ve Test Merkezi Projesi", Düzce Üniversitesi Rektörlüğü, doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA),TR42/15/GPD/0003, 2015-Devam Ediyor.(Proje Koordinatörü )

 • Doğrudan Faaliyet Desteği, Düzce Üniversitesi Tasarım Prototipleme ve Kompozit Malzemeler Ar-Ge Laboratuvarı Kurulumu Fizibilite Araştırması, Düzce Üniversitesi Rektörlüğü, 55,000 TL, TR42/13/DFD/0060, (Proje Yürütücüsü)

 • Doğrudan Faaliyet Desteği, Düzce Teknopark Yönetim ve İnkübatör Binası Plan ve Proje Çalışması, Düzce Üniversitesi, 178,500.00, 2011, MARKA/11-02/DFD-066 (Proje Yürütücüsü)

 • Doğrudan Faaliyet Desteği, Düzce Teknoloji Geliştirme Bölgesi İmar ve Parselasyon Plan-Proje Çalışması, Düzce Teknopark, 75,000.00 TL, 2012, MARKA/12-02/DFD-037 (Proje Yürütücüsü)

 • Teknik Destek, Sanayicilerin Ve Akademisyenlerin Sınai Ve Fikri Mülkiyet Hakları Konusunda Bilgilendirilmesi, Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, 15,000.00 TL, TR42/13/TD-139.(Proje Yürütücüsü)

 • Teknik Destek, Ohsas 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Denetçi/Başdenetçi Eğitimi, Düzce Üniversitesi Gümüşova MYO, 10,000.00 TL, 2010-2011.

 • Teknik Destek, Makine ve İmalat Sanayinde Çalışan Personelin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi, Düzce Üniversitesi Gümüşova MYO, 4,000.00 TL, 2011.

 • Teknik Destek, “ISO 17025 Laboratuar Akreditasyon Desteği” MARKA/10-01/TD-57, 2011.

 • Teknik Destek, “Kaynaklı Birleştirme ve Uygulamaları” MARKA/10-01/TD-56, 2011.

 
 
Diğer Projeler
 
 • Ar-Ge Projesi Hazırlama Teknikleri Eğitim Programı, Eğitmen, TÜBİTAK 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı, Afyon Kocatepe Üniversitesi 2-18 Ekim 2012.
 • Çevre Bilimleri Alanında Ar-Ge Projesi Hazırlama Eğitimi, Eğitmen, TÜBİTAK 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı, Düzce Üniversitesi, 4-8 Kasım 2013,
 • TÜBİTAK-TEYDEB 1503 Proje Pazarları Destekleme Programı, Proje Danışmanı, Düzce Üniversitesi Proje Pazarı, İstanbul Fuar Merkezi, İnovasyon Türkiye 2013 Fuarı, Ekim, 2013, İstanbul.