Tezleri
 
 
Yüksek Lisans Tezi
 

Kalıp Yüzey Farklılıklarının Betonun Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkileri, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Eğitimi A.B.D., 2001.

 

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Metin ARSLAN

 
 
 
Doktora Tezi
 

Farklı Yüzey Astarları İle Kaplanmış Drenaj Özelliği Bulunan Kalıpların Betonun Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Eğitimi A.B.D., 2005.

 

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Metin ARSLAN