Yönetilen Tezler
 
   
Tez No Öğrenci Adı Yıl Tez Adı Tez Türü
309221 İLKNUR ÖZGAN 2010 Düzce yöresi agregalarının mühendislik özelliklerinin belirlenmesi ve beton üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması
Determination of the engineering properties of Duzce region?s aggregattes and investigation of usability on concrete producting
Y.Lisans
309260 MUHAMMET SEİS 2012 İnşaat programlarında gösterilen ölçme bilgisi dersine ait müfredat ve öğretim materyalinin geliştirilmesi
Development of the curriculum and teaching materials for the lesson of surveying knowledge taught in the construction programs
Y.Lisans
488029 RASİM CEM SAKA 2018 Cam elyaf takviyeli betonlarda sepiyolit kullanımının mekanik, fiziksel ve durabilite özelliklerine etkilerinin araştırılması
Investigation on effects of sepiolite usage on mechanical, physical and durability properties of glass fiber reinforced concrete
Y.Lisans
488045 ŞEVKİ EREN 2018 Hibrit lif ve mineral takviyeli yüksek performanslı polimer kompozit malzeme üretiminin araştırılması
A research on the production of hybrid fiber and mineral reinforced high performance polymer composite material
Doktora
522852 BATUHAN AYKANAT 2018 Yüksek performanslı çimento bağlayıcılı odun lifli levha üretiminin araştırılması
Investigation on the production of high performance cement based wood fiber plates
Y.Lisans
577734 NESLİHAN GÖKÇE 2019 Farklı türdeki polimer bağlayıcılı ve elyaf takviyeli hibrit kompozitlerin performansının incelenmesi
The investigation of the performance of different type of polymer matrix and fiber reinforced hybrid composites
Doktora
577930 MUHAMMED MARAŞLI 2019

Cam lifi takviyeli betonlarda olgunluk indeksi yöntemi ile eğilme ve basınç dayanımlarının tahmin modelinin geliştirilmesi
Development of predicting model of bending and compressive strength with maturity method in glass fiber reinforced concrete

Y.Lisans
578632 ÖZCAN ÇAĞLAR 2019 Hibrit lif ve mineral takviyeli yüksek performanslı polimer kompozit boru üretiminin araştırılması
Investigation of the production of hybrid fiber and mineral reinforced high performance polymer composite pipe.
Y.Lisans
579147 ENİS BİLİM 2019 Karma lif kullanılan yüksek performanslı nano beton üretimi
High performance nano concrete production using mixed fiber
Y.Lisans
579318 VOLKAN ÖZDAL 2019 Karma puzolanların kullanıldığı yüksek performanslı nano beton üretimi
Production of high performance nano concrete using mixed puzzolans
Y.Lisans
  BETÜL İŞBİLİR Devam Ediyor Hibrit Lif ve Nano Bor Takviyeli Ultra Yüksek Performanslı Betonun Geliştirilmesi Doktora
  MUHAMMET SEİS Devam Ediyor SWCNT Takviyeli Ultra Yüksek Dayanımlı Betonların Taze Ve Sertleşmiş Beton Özelliklerinin Araştırılması Doktora
  ALİ MURAT SÜRÜCÜ Devam Ediyor SWCNT Takviye Edilmiş Radyasyon Zırhlama Özelliğine Sahip Polimer Kompozit Üretilmesi Y.Lisans
  SEFA GÜNTEPE Devam Ediyor Ultra Yüksek Dayanımlı Betonlarda Erken Yaş Dönemi Davranışlarının İzlenmesi Y.Lisans