Bilimsel Hakemlikler
 
Uluslararası Dergilerdeki Hakemlikler
 1. Evaluation of The Synergistic Effect of Environmental Factors on The Corrosion Rate of Carbon Steel in Synthetic Seawater, Manuscript Number: CORSCI-D-09-00427, Corrosion Science. (SCI-Expanded tarafından taranan dergi)

 2. Prediction The Compressive Strength of Vacuum-Processed Concretes Using Artificial Neural Network And Regressıon Techniques, Manuscript Number: SRE-09-331, Scientific Research and Essays. (SCI-Expanded tarafından taranan dergi)

 3. Inverstigation of Mechanical Properties of Waste Granites as Concrete Aggregates, Manuscript Number: SRE-09-40, Scientific Research and Essays. (SCI-Expanded tarafından taranan dergi)

 4. Some Properties of Particleboards Made From Peanut (Arachis Hypoqaea L.) Husk, Manuscript Number: AJAR-09-098, African Journal of Agricultural Research. (SCI-Expanded tarafından taranan dergi)

 5. Effects of Mixed Joining on Mechanical Properties of The Non-structural Cupboard Products, Manuscript Number: SRE-09-141, Scientific Research and Essays. (SCI-Expanded tarafından taranan dergi)

 6. Examınatıon of Durablity of High Performance Concrete (HPC) That Has Been Subjected to MgSO4 And NaCl Corrosion Against Freezing And Thawing, Manuscript Number: SRE-09-262, Scientific Research and Essays. (SCI-Expanded tarafından taranan dergi)

 7. The Effect of Mineral Admixture Type on The Modulus of Elasticity Of High Strength Concrete, Manuscript Number: SRE-09-257, Scientific Research and Essays. (SCI-Expanded tarafından taranan dergi)

 8. Estimation of Swell Index of Fine Grained Soils Using Regression Equations And Artificial Neural Networks, Manuscript Number: SRE-09-333, Scientific Research and Essays. (SCI-Expanded tarafından taranan dergi)

 9. Modeling of Fluid Interpenetration Produced By Water Hammer, Manuscript Number: SRE-09-391, Scientific Research and Essays. (SCI-Expanded tarafından taranan dergi)

 10. Asfalt Betonu Binder Tabakasının Bitüm Yüzdesi Tayini İçin Tahmin Modeli, Manuscript Number: NWSA-20-4, e-Journal of New World Sciences Academy. Manuscript Number: NWSA-1206-1, e-Journal of New World Sciences Academy. 

 11. Yapı Projelerinin Genetik Algoritma ile Programlanması, Manuscript Number: NWSA-57-2, e-Journal of New World Sciences Academy. 

 12. Meslek Yüksekokulları İnşaat Programı Müfredatlarının ve Eğitim Donanımlarının Değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Örneği, Manuscript Number: NWSA-1241-2, e-Journal of New World Sciences Academy. 

 13. Bölgesel Siyasi Pazarlama Ve Bölgesel Kalkınma: Kaman Yerel Seçimleri Araştırma Örneği, Manuscript Number: NWSA-2511-2, e-Journal of New World Sciences Academy.   

 14. İnşaat Teknikerliği Eğitimi Kapsamında Verilen İşletme Yönetimi Dersi İçin Geniş Amaçlı Bir Uygulama, Manuscript Number: NWSA-698-4, e-Journal of New World Sciences Academy. 

 15. İnşaat Teknikerliği Eğitiminde Mesleki, Sosyal ve Kültürel Gelişim Sağlanmasında Seminer Ve Konferansların Katkısı, Manuscript Number: NWSA-698-6, e-Journal of New World Sciences Academy. 

 16. Türk Yapım Firmalarının Ulusal ve Uluslararası Projelerde Gerçeklesen Risk Deneyimleri Üzerıne Bir Anket Çalışması, Manuscript Number: NWSA-698-3, e-Journal of New World Sciences Academy. 

 17. Yüksek Katlı Betonarme Yapılarda Taşıyıcı Sistem Seçimi, Manuscript Number: NWSA-2983-1, e-Journal of New World Sciences Academy. 

 18. Silis Dumanı ve Uçucu Kül Katkılı Betonun Mekanik Özelliklerinin Karşılaştırılması, Manuscript Number: IJERAD0902_01,  International Journal of Engineering Research and Development.

 19. Ranking Water Quality Variables Using Feature Selection Algorithms to Improve Generalization Capability of Artificial Neural Networks, Manuscript Number: SRE-10-634, Scientific Research and Essays. (SCI-Expanded tarafından taranan dergi)

 20. Application of Numerical Analysis for Investigation of Relationship between Slump Values and Other Rheological Properties of Fresh Concrete, Manuscript Number: SRE-10-005, Scientific Research and Essays. (SCI-Expanded tarafından taranan dergi)

 21. Determining Optimum Cost Building Characteristics With Artificial Neural Networks, Manuscript Number: NWSA-698-13, e-Journal of New World Sciences Academy.

 22. A Study on the Effect of Fly Ash and Silica Fume Substituted Cement Paste and Mortars, Manuscript Number: SRE-10-181, Scientific Research and Essays. (SCI-Expanded tarafından taranan dergi)

 23. Examination of Effects of Sewerage And Garbage Leak Water to Compressive Strength of Concrete, Manuscript Number: SRE-10-196, Scientific Research and Essays. (SCI-Expanded tarafından taranan dergi)

 24. Effects of Silica Fume and Fly Ash Combination on Properties of Lightweight Pumice Concrete, Manuscript Number:   SRE-10-232, Scientific Research and Essays. (SCI-Expanded tarafından taranan dergi)

 25. GFRP Bar Element to Strengthen Timber Connection Systems, Manuscript Number: SRE-10-268, Scientific Research and Essays. (SCI-Expanded tarafından taranan dergi)

 26. Çevreci Tüketim: Farklı İllerde Bir Uygulama, Manuscript Number: NWSA-2709-2-1, e-Journal of New World Sciences Academy.

 27. Baraj Gövde Tipinin Seçiminde Sürdürülebilirlik, Manuscript Number: NWSA- NWSA-3139-1-1, e-Journal of New World Sciences Academy.

 28. Taze Betonun Reolojik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Bulanık Mantık Yöntemiyle İncelenmesi, Manuscript Number: NWSA-1122-2-1, e-Journal of New World Sciences Academy. 

 29. Meslek Yüksekokullarında Bir Öğrenme Faaliyeti Olarak Kullanılan Teknik Gezilerin Eğitime ve Öğrenci Gelişimine Etkileri: Ahi Evran Üniversitesi Kaman Meslek Yüksekokulu Örneği, Manuscript Number: NWSA-1181-1-1, e-Journal of New World Sciences Academy.

 30. Estimation of slump value and Bingham parameters of fresh concrete mixture composition with artificial neural network modeling, Manuscript Number: SRE-10-415, Scientific Research and Essays. (SCI-Expanded tarafından taranan dergi).

 31. A model of adaptive neural-based fuzzy inference system (ANFIS) for prediction of friction coefficient in open channel flow, Manuscript Number: SRE-10-558, Scientific Research and Essays. (SCI-Expanded tarafından taranan dergi),

 32. The study for the strain of hardwood materials against machines and cutters in planning process, Manuscript Number: SRE-10-533, Scientific Research and Essays. (SCI-Expanded tarafından taranan dergi),

 33. Grey Models for Corrosion Rate Prediction of Steel in Seawater and Sensitive Analysis of Affecting Factors, Manuscript Number: CORSCI-D-10-00375, Corrosion Science, August, 2010. (SCI tarafından taranan dergi)

 34. Assessing the experimental behavior of load bearing masonry walls subjected to out-of plane loading, Manuscript Number: SRE-10-738, Scientific Research and Essays, November, 2010. (SCI-Expanded tarafından taranan dergi)

 35. Estimation of slump value and Bingham parameters of fresh concrete mixture composition with artificial neural network modeling, Manuscript Number: SRE-10-415, Scientific Research and Essays. (SCI-Expanded tarafından taranan dergi),

 36. Çimento Sektöründe Zeta Potansiyel, Manuscript Number: NWSA-2108-4-1, e-Journal of New World Sciences Academy.

 37. 1970’lerin Ekonomik Krizlerinin Işığında 1980-1990 Arası Dönemde Türk Ekonomisindeki Gelişmeler,  Manuscript Number: NWSA-2868-2, e-Journal of New World Sciences Academy.

 38. Prediction of Compressive Strength of Normal Weight Concrete Including Fly Ash By Using Artificial Neural Network, Manuscript Number: SRE-10-661, Scientific Research and Essays. (SCI-Expanded tarafından taranan dergi),

 39. Prediction the Effects of Fly Ash and Silica Fume on the Setting Time of Portland Cement with Fuzzy Logic, November 22, 2010, Manuscript Number: AES00511N, Advances in Engineering Software. (SCI tarafından taranan dergi)

 40. Study of The Physical Parameters of Ordinary Portland Cement of Jordan, Manuscript Number: AJB-10-1571, African Journal of Biotechnology. (SCI-Expanded tarafından taranan dergi),

 41. Design of Permanent Greenhouse Structure by Pultruded Glass Reinforced Plastic, Manuscript Number:SRE-10-1101, Scientific Research and Essays. (SCI-Expanded tarafından taranan dergi),

 42. Behavior of Carbon Fiber Reinforced Polymers Anchoraged to Concrete, Manuscript Number:2010/313, Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Aralık 2010. (SCI-Expanded tarafından taranan dergi),

 43. Study of workability of fresh concrete using HRWRA admixtures, Manuscript Number:  IJPS-11-003, International Journal of the Physical Sciences, January, 2011. (SCI-Expanded tarafından taranan dergi)

 44. Fly Ash Bricks-Pressure Effect, Manuscript Number:  JCECT-11-004, Journal of Civil Engineering and Construction Technology, January, 2011. (SCI-Expanded tarafından taranan dergi)

 45. Optimum Design of Steel Space Frames via Harmony Search Method, Manuscript Number: NWSA-4492-1-2, e-Journal of New World Sciences Academy, January, 2011. (EBSCO tarafından taranan dergi)

 46. Effect of Mineral Admixtures on Properties of Lightweight Pumice Concrete, Manuscript Number: IJPS-11-185, International Journal of the Physical Sciences, February, 2011. (SCI-Expanded tarafından taranan dergi)

 47. Space Syntax Analysis of Tirana City, Manuscript Number: IJPS-11-20, International Journal of the Physical Sciences, February, 2011. (SCI-Expanded tarafından taranan dergi)

 48. "Prediction of the effect of varying cure conditions and W/C ratio on the compressive strenght of concrete using artificial neural networks" Manuscript Number: NCA-1309, Neural Computing & Applications journal, May-2011. (SCI-Expanded tarafından taranan dergi)

 49. "Prediction the effects of fly ash and silica fume on the setting time of Portland cement with fuzzy logic" Manuscript Number: NCA-1160, Neural Computing & Applications journal, May-2011.(SCI-Expanded tarafından taranan dergi)

 50. Electrical conductivity of setting cement paste with different mineral admixtures Manuscript Number:CONBUILDMAT-D-11-00636, Construction & Building Materials, June, 2011. (SCI tarafından taranan dergi)

 51. Manuscript Number:NWSA-1434-2, e-Journal of New World Sciences Academy, July, 2011. (EBSCO tarafından taranan dergi)

 52. Artificial neural network useable building defining features and cost predictions, Manuscript Number:  SRE-11-1590, Scientific Research and Essays, February, 2011. (SCI-Expanded tarafından taranan dergi)
 53. Daily Pan Evaporation Estimation Using Gene-Expression Programming and Adaptive Neural-Based Fuzzy Inference System", (#NCA-1792) Neural Computing & Applications journal, February 2012. (SCI-Expanded tarafından taranan dergi)
 54. Prediction of the effect of varying cure conditions and w/c ratio on the compressive strength of concrete using artificial neural networks, Manuscript Number: (#NCA-1309) for the Neural Computing & Applications journal, January 2012. (SCI-Expanded tarafından taranan dergi)
 55. Investigation of Usability of Steel Fibers in Asphalt Concrete Mixtures, Construction & Building Materials, Manuscript Number: CONBUILDMAT-D-12-00314, March 2012. (SCI tarafından taranan dergi)
 56. Artificial neural network model for rainfall estimation in Isparta, Turkey, Manuscript Number: 2750-10249-1-RV, SDU International Journal of Technological Sciences, March, 2012. (EBSCO tarafından taranan dergi)
 57. Investigating The Effects Of The Use Of Waste Glass Powder On Polymer Concrete Properties, Manuscript Number: CONBUILDMAT-D-12-00371, Construction & Building Materials, April, 2012. (SCI tarafından taranan dergi)
 58. Investigating The Effects of The Use of Waste Glass Powder on Polymer Concrete Properties, Manuscript Number: CONBUILDMAT-D-12-00371, Construction & Building Materials, April, 2012. (SCI tarafından taranan dergi)
 59. Usage of Image Processing Technique in Concrete Strength Assessment,  Manuscript Number: CAC1N044BC, Computers and Concrete, April 2012. (SCI-Expanded tarafından taranan dergi)
 60. The Mechanical and Microstructural Properties of Li2SO4, LiNO3, Li2CO3 and LiBr Added Mortars Exposed to Alkali-Silica Reaction, Manuscript Number: CONBUILDMAT-D-12-00684R1, Construction & Building Materials, December, 2012. (SCI tarafından taranan dergi)
 61. Effects Of Macro Synthetic Fiber Reinforcement On Some Physical And Mechanical Properties Of Concrete, Manuscript Number: JCOMB-D-12-00982, Composites Part B, December, 2012. (SCI tarafından taranan dergi)
 62. Comparative Analysis of Fly Ash Effect with Three Different Method That are Exposed to Alkali Silica Reaction, Manuscript Number: JCOMB-D-13-00093, Composite Part B, November, 2013. (SCI tarafından taranan dergi)
 63. A New Method based on Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) for Mineral Image Classification, Manuscript Number: 1243-3955-1-RV, Gazı University Journal Of Scıence, November, 2013. (EI tarafından taranan dergi)
 
 
Uluslararası Sempozyum Hakemlikleri
 1. Ahşap Birleşim Bölgelerinin Cam Elyaf Takviyeli Plastiklerle Güçlendirilmesi, Paper ID: 621, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye.

 2. Alternatif Bir Agrega Kaynağı İçin Sıcak Karışım Asfalt Kaplamalarda Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Paper ID: 338, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye.

 3. Ankraj Donatısı Türünün Ankraj Performansına Etkisi, Paper ID: 199, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye.

 4. Sakarya Bölgesinde Üretilen Kırmataş Agregaların Alkali Agrega Reaksiyonunun İncelenmesi, Paper ID: 559, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye.

 5. Görüntü İşleme Yöntemleri İle Betonların Özelliklerinin Saptanması, Paper ID: 727, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye.

 6. Yüksek Sıcaklık Etkisindeki Polipropilen Lifli Betonların Basınç Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini, Paper ID: 1315, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye.

 7. 1. The effect of the waste marble dust used as fine material on compressive strength of concrete, Proceeding Number: ISBS24-50, International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), 26-28 May 2010, Ankara, Turkey.

 8. Architectural surveying of front using theodolite, Proceeding Number: ISBS21-357, International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), 26-28 May 2010, Ankara, Turkey.

 9. Relationship building industry and environment by angle composite materials, Proceeding Number: ISBS21-211, International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), 26-28 May 2010, Ankara, Turkey.

 10. Investigation of mechanical and physical properties of concretes producing with olive waste, Proceeding Number: ISBS21-186, International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), 26-28 May 2010, Ankara, Turkey.

 11. Investigation of Îsparta region rose waste used in concrete manufacturing, Proceeding Number: ISBS21-180, International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), 26-28 May 2010, Ankara, Turkey.

 12. Radioactive rays sheltered structures, Proceeding Number: ISBS21-169, International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), 26-28 May 2010, Ankara, Turkey.

 13. Evaluation of nanotechnology in Turkey via SWOT matrix analysis according to environment and building sectors, Proceeding Number: ISBS21-81, International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), 26-28 May 2010, Ankara, Turkey.

 14. Fly ash usage at roller compacted concrete (RCC) and mass concrete, Proceeding Number: ISBS21-60, International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), 26-28 May 2010, Ankara, Turkey.

 15. The abrasion and strength properties of mortars containing ground granulated blast furnace slag, Proceeding Number: ISBS21-57, International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), 26-28 May 2010, Ankara, Turkey.

 16. Evaluation of internal-external plastering material used in traditional structures of Sivas in the scope of sustainable material, Proceeding Number: ISBS21-37, International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), 26-28 May 2010, Ankara, Turkey.

 17. Silindirle Sıkıştırılmış Beton ve Kütle Betonda Uçucu Kül Kullanımı, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey.
   

 
 
Ulusal Dergilerdeki Hakemlikler
 
 1. Kalıcı Konutlarda İzolasyon Maliyetlerinin İncelenmesi, Düzce Örneği, Makale No: 731, Teknoloji Dergisi.

 2. Ortam Sıcaklığındaki Değişimin Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi, Makale No: 2009-57,  TÜBAV Bilim Dergisi.

 3. Polikarboksilat Bazlı Betonun Yüksek Sıcaklıktaki Basınç Dayanımının Bulanık Mantık Yöntemiyle Tahmini, Makale No: 2008-15-66/169, Selçuk Teknik-Online Dergisi.

 4. Tarihi Ahşap Sütunlu Camilerin Sonlu Elemanlar Analizi İle Taşıyıcı Sistem Performansının Belirlenmesi, Makale No: UÜMMFD09/26, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi.

 5. Modüler Koordinasyonun Bina Tasarımına Uygulanması, Sayı: B.30.2.DPÜ.0C1.00.00/825.02-2012, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi.

 6. Yüksek Fırın Cürufu ve Bazaltik Pomza Katkılı Betonların Mekanik Aşınması ve Su Geçirimliliği, Makale No:YTED09-15, Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi.

 7. Meslek Yüksekokulları İnşaat Programı Öğrencilerinin Teknikerlik Eğitimine Bakışları ile Yüksek Öğretim Kurumları ve Hükümetlerden Beklentileri: Düzce Üniversitesi MYO Örneği, Makale No: SMYO-0119-1, Celal Bayar Üni. Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi.

 8. Basınç Dayanımının Bulanık Mantık Yöntemiyle Tahmin Edilmesi, Makale No: YTED-10-12, Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi.

 9. Korozyon İnhibitörü Olarak Fındıkkabuğu Ekstraktının Düşük Karbon Çeliğine Etkisi, Makale No: 2010-3676, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Aralık 2010.

 10. Aşırı dozda akışkanlaştırıcı katkı kullanımının beton özelliklerine etkisi, Makale No: 2011-64 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Haziran, 2011.
 11. Farklı Kompozisyonlardaki Zararlı Ortamlara Maruz Kalan Betonlar İçin Uygun Çimento Tipinin Belirlenmesi, SAUFBE-53215, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Şubat 2012.
 12. Yüksek Fırın Cürufunun Betonun Basınç Dayanımına Ve İşlenebilirliğine Olan Etkilerinin Araştırılması, 2922-11136-1-RV, SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, SDU International Journal of Technological Sciences, Ocak 2012.
 13. Ulusal Kalkınma Planları Işığında, SWOT Analizi Yöntemi Kullanarak Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Sektörünün Risk Analizi, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi,  Nisan 2012.
 14. Biyolojik Orijinli Tek Doğal Mineral: Diyatomit, Manuscript Number: 2011/199-438-1, TÜBAV Bilim Dergisi, Nisan, 2012.
 
 
Ulusal Sempozyum Hakemlikleri
 
 1. İnşaat Programlarının Kontenjan Artışları ve Mevcut Durumları Üzerine Bir Araştırma, MYO_OS_2028,  Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu (MYO-ÖS 2010), 21-22 Ekim 2010, Kaynaşlı, Türkiye.

 2. İnşaat Teknikerliği Öğrencilerinin Sevgi Zekalarının Araştırılması, MYO_OS_2021,  Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu (MYO-ÖS 2010), 21-22 Ekim 2010, Kaynaşlı, Türkiye.

 3. Kırşehir-Kaman Halkının Konut Beklentilerinin Araştırılması, MYO_OS_2029,  Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu (MYO-ÖS 2010), 21-22 Ekim 2010, Kaynaşlı, Türkiye.

 4. Hammaddeden Son Ürüne Cam Üretim Prosesi ve Yapı Malzemesi Olarak Camın Kullanımı, MYO_OS_2018,  Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu (MYO-ÖS 2010), 21-22 Ekim 2010, Kaynaşlı, Türkiye.

 
 
Proje Hakemlikleri
 
 1. Ekolojik Yapı Tasarım Ölçütlerinin Örnek Bir Yapı Kapsamında Analizi ve Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (GÜBAP), Proje Yöneticisi : Yrd. Doç. Dr. Arzuhan Burcu GÜLTEKİN.
 2. Hidrometre Deney Sonuçlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Tane Büyüklüğü Dağılımının Belirlenmesinde Uygulanan Bazı Yöntemlerin Karşılaştırılması, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (GÜBAP),                     Proje Yöneticisi : Doç.Dr. Mustafa ÖZER.

 3. TÜBİTAK, 2010 yılı 2. dönem MAG - MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU, 2010-2-İNŞAAT MALZEME Paneli, Proje Değerlendirme Panelisti (7 adet Proje Değerlendirildi), 15 Aralık 2010.

 4. TÜBİTAK, 2011 yılı 1. dönem MAG - MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU, 2011-1-İNŞAAT MALZEME Paneli, Proje Değerlendirme Panelisti (5 adet Proje Değerlendirildi), 15 Mayıs 2011.